Lista nominală a membrilor suspendaţi OAMGMAMR Brașov, conform Hotărârii nr.1 din 04.01.2018

10 Ianuarie 2018

În temeiul art 48 lit. b) și art. 50 din Ordonanța de Urgență nr.144 din 2008 aprobată prin Legea nr.53 din 2014 cu  modificările şi completările ulterioare Legea 278/2015 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România coroborate cu art. 18 alin (6) și (7) dinStatutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea nr.1 din 2009, precum și în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.29 din 04.12.2017 pentru aprobarea procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Consiliul Județean al OAMGMAMR Filiala Brașov a hotărât în ședința din 04.01.2018 suspendarea disciplinară a unor membri ai filialei.

Anexăm Hotărârea NR. 1 / 04.01.2018 pentru aprobarea suspendării disciplinare a calităţii de membru al OAMGMAMR - filiala Braşov.