Legislație

Legislație de interes:

Reglementări naționale

 • Hotărâre nr. 1/16.03.2018, privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care exercită profesia ca titulari de cabinte de practică independentă
 • Hotărâre nr. 10/11.09.2019
 • Hotărâre nr. 12/10.04.2018, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național nr. 21/25.05.2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă
 • Hotarare nr. 12/14.03.2023, privind modificarea Hotararii Consiliului National nr. 12/23.03.2015 privind aprobarea Procedurii de avizare si reavizare a cabinetelor individuale de practica independenta pentru asistentii medicali generalisti, moaste si asistenti medicali
 • Hotărâre nr. 13/19.06.2018, privind completarea Hotărârii Consiliului național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă
 • Hotărâre nr. 14/19.06.2018, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național nr. 21/25.05.2017 pentru aprobarea Normelor de acreditarea a formelor de educație medicală continuă
 • Hotărâre nr. 18/19.06.2018, pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali Generaliști nr. 32/2009
 • Hotărâre nr. 18/21.11.2019
 • Hotărâre nr. 2/16.03.2018, privind eliberarea avizului anual pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care își exercită profesia ca persoană fizică independentă
 • Hotărâre nr. 21/21.11.2019
 • Hotărâre nr. 24/21.11.2019
 • Hotărâre nr. 25/21.11.2019
 • Hotărâre nr. 26/21.11.2019
 • Hotărâre nr. 28/21.11.2019
 • Hotărâre nr. 3/16.03.2018, privind experienţa profesională a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care solicită înființarea cabinetului de practică independentă
 • Hotărâre nr. 30/21.11.2019
 • Hotărâre nr. 32/06.12.2018
 • Hotarare nr. 32/06.12.2022, privind modificarea unor hotarari ale Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali Generaliști din Romania
 • Hotărâre nr. 33/06.12.2018
 • Hotărâre nr. 34/06.12.2018
 • Hotărâre nr. 35/06.12.2018
 • Hotărâre nr. 39/06.12.2018
 • Hotărâre nr. 40/06.12.2018
 • Hotărâre nr. 41/06.12.2018
 • Hotărâre nr. 46/2021, pentru completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali, aprobata prin Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr.32/2009
 • Hotarâre nr. 5/11.03.2020
 • Hotărâre nr. 5/16.03.2018, privin stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical
 • Hotărâre nr. 6/16.03.2018, pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini în vederea recunoașterii calificărilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, sub incidența Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale
 • Hotărâre nr. 7/05.12.2019
 • Hotărâre nr. 7/16.03.2018, pentru completare Hotărârii Consiliului Național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă
 • Hotărâre nr. 9/16.03.2018, pentru completarea Hotărârii Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 21/04.06.2015 pemtru aprobarea Procedurii operaționale privin desfășurarea procesului de investiții/achiziții, reabilitări și reparații în cadrul OAMGMAMR
 • Hotărârea nr. 10/2010, privind aprobarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor
 • Hotărârea nr. 10/2013, privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • Hotărârea nr. 11/2013, privind modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009
 • Hotărârea nr. 24/2021, pentru completarea Anexei nr.3 la Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 • Hotărârea nr. 25/26.04.2021, privind eliberarea avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei ca persoană fizică în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID -19
 • Hotărârea nr. 28/2020, pentru modificarea Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 2/2009
 • Hotararea nr. 7/2016
 • Hotărârea nr. 8/2013, privind aprobarea procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • Hotărîrea nr. 19 din 12 mai 2016, pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
 • Hotărîrea nr. 28 din 23 septembrie 2016, pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016
 • Hotărîrea nr. 29 din 04.12.2017, pentru aprobarea procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • Hotărîrea nr. 31 din 06.12.2017, privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • Hotărîrea nr. 32 din 06.12.2017, privind eliberarea de duplicate ale certificatului de membru
 • Hotărîrea nr. 32 din 23.09.2016, privind stabilirea unor taxe pentru eliberarea unor documente solicitate de către membrii sau nemembrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • Hotărîrea nr. 34 din 06.12.2017, pentru aprobarea Procedurii de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene
 • Hotărîrea nr. 4 din 17 martie 2016, pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ
 • Hotărîrea nr. 7 din 17 martie 2016, pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană
 • Hotărîrea nr. 8 din 14 februarie 2017, pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre
 • Legea nr. 358 din 18 decembrie 2013, pentru modificarea art. 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Legea nr. 70 din 2022, privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • Ordinul MS nr. 2251, privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, aprobată prin ordinul ministrului sănătății nr. 1137/2018
 • Ordinul nr. 1454/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent
 • Ordinul nr. 2341/2022, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014
 • Ordinul nr. 4046/2018 din 29 iunie 2018, privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală"
 • Ordinul nr. 4317/943 din 19 august 2014, privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior
 • Ordinul nr. 5114/2014, privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar
 • Ordinul nr. 613/2013, privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie
 • Ordinul nr. 652/2015, pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015
 • Ordinul nr. 982 din 10 august 2015, privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie- imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică şi Balneo- fizioterapie, organizat în perioada 28 septembrie - 12 octombrie 2015
 • Ordonanța de Urgență nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Reglementări interne

Reglementări internaționale

Alte reglementări