Istoric

O dată cu înfiinţarea funcţiei de asistent medical şef pe judeţ, in 1994, cea care a ocupat această funcţie, prin concursul organizat de Ministerul Sănătăţii a avut ideea separării activităţii profesionale de activitatea sindicală. Până la acea dată, o comisie din cadrul sindicatului Medisan Brasov se ocupa şi de problemele profesionale.

Astfel, sub îndrumarea şi coordonarea asistentului medical şef pe judeţ, s-a constituit un grup de lucru, care avea ca prioritate organizarea unei asociaţii profesionale, cu obiective clare, generoase:

 • Pregătirea continuă a asistenţilor medicali
 • Elaborarea statutului organizaţiei şi a regulamentul de organizare şi funcţionare.
 • Elaborarea unui cod de etică şi deontologie ale asistentului medical
 • Elaborarea de standardele de exercitare a profesiei

Materializând aceste iniţiative, a luat naştere Colegiul Asistenţilor Medicali, filiala Braşov.

Membrii acestui grup, care erau asistenţi medicali au convins colegii din întreg judeţul (dispensare, policlinici, spitale) asupra necesităţii valorizării potenţialului profesional al nostru.

Remarcaţi în acea perioadă (1994-1996) prin activitatea lor au fost asistenţii medicali :

 • asistent medical şef DSP Braşov Moise Carmen,
 • asistent igienă Capmare Nestor,
 • asistent medical Bozocean Emilia,
 • asistent medical Tatiana Dincă,

la care s-au adăugat în timp şi alţi temerari - Popescu Mihai, Păun Ecaterina, Iuşan Irina, Gârbacea Valentina, care prin priceperea şi buna credinţă au avut o contribuţie însemnată la atingerea obiectivelor propuse, chiar dacă pe parcurs rolul lor a fost minimalizat sau chiar uitat.

Bineinteles, s-au făcut propuneri şi s-au trimis amendamente pentru întocmirea fişei postului asistenţilor medicali în toate specialităţile, la codul de etică şi deontologie ale asistentului medical, la statutul organizaţiei şi a regulamentul de organizare şi funcţionare, la standardele de exercitare a profesiei, etc

Remercabil este faptul ca s-au organizat diverse forme de educaţie medicală continuă prin care asistenţii medicali au putut să-şi imbunătăţească cunoştinţele teoretice dar şi abilităţile.

Activitatea OAMMR s-a intensificat foarte mult după construirea noului sediu (prin contribuţia substanţială a asistentei medicale Adam Emilia) dar mai ales prin activitatea susţinută a Biroului actual al Consiliului Judeţean Braşov format din as. med. Curesciuc Cerasela, Manolăchescu Doina, Benga Florina, Moise Carmen, dar şi al Consiliului Judeţean al OAMMR.

Sub indrumarea acestora, s-a reuşit

 • organizarea unui număr important de cursuri de perfecţionare, simpozioane, sesiuni de comunicări, etc.astfel încât asistenţii medicali să-şi poată alege acea forma de EMC care să le ofere posibilitatea să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe de specialitate, dar şi să cumuleze numărul necesar de credite în vederea reavizării autorizaţiilor de liberă practică conform legislaţiei actuale
 • punerea la punct a programului informatic necesar derulării activităţii organizaţiei
 • eliberarea certificatelor de membrii ai OAMMR

Organizaţia s-a dezvoltat în timp, având un număr de 3200 membri care participă din ce în ce mai activ şi în număr mare la toate activităţile noastre.

Vizibil din ce în ce mai mult, interesul pentru profesie pare să intre pe un făgaş pozitiv, dovadă fiind calitatea lucrărilor prezentate cu ocazia simpozioanelor organizate, având un trend ascendent.