Structură organizatorică

Actualizat în 2017-01-06

Activitatea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Filiala Brașov este coordonată între sesiunile Consiliului Județean de Biroul Consiliului Județean.

Biroul Consiliului Județean al Ordinului Asistenţilor Medicali Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Filiala Brașov (OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV)

Preşedinte: Benga Florina

Vicepreşedinți: Motoașcă Ioan, Stoenescu Elena

Secretar: Spătaru Steluța

Membrii Consiliului Județean al OAMGMAMR Filiala Brașov

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

BENGA FLORINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Președinte

2

STOENESCU ELENA

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Vicepreședinte

3

MOTOAȘCĂ IOAN

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Vicepreședinte

4

SPĂTARU STELUȚA

SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE BRAȘOV

Secretar

5

BUN SORINA GABRIELA

SPITALUL ORĂȘENESC RUPEA

Membru

6

COTOARĂ IOAN

SPITALUL ” SFÂNTUL CONSTANTIN” BRAȘOV

Membru

7

ENE ADINA

C.M.M.F. DR. CERNEA MONICA

Membru

8

LEONTE MARIUS

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru

9

MARDARE VIOLETA

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV-DISPENSAR TBC

Membru

10

MITREA NICOLETA

HOSPICE-CASA SPERANȚEI

Membru

11

PALER DANIELA

SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE FĂGĂRAȘ

Membru

12

PORA TIBERIU

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV

Membru

13

RADU MARIA

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Membru

14

ROȘCA MIHAELA

SPITALUL MUNICIPAL CODLEA

Membru

15

STOICA EUGEN

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru

În conformitate cu prevederile Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare al OAMGMAMR, departamentele / compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa OAMGMAMR Filiala Brașov sunt:

Departamentul profesional ştiinţific, de cercetare și dezvoltare a profesiei, care are în componență membrii Consiliului Județean al OAMGMAMR Filiala Brașov, coordonat de președintele filialei.

1.1 Compartimentul de cercetare și dezvoltare a profesiei:

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

MITREA NICOLETA

HOSPICE-CASA SPERANȚEI

Șef compartiment

2

DINU ELEONORA

SPITALUL CLINIC BOLI INFECȚIOASE

Membru

3

SPĂTARU STELUȚA

SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE BRAȘOV

Membru

4

STOENESCU ELENA

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Membru

5

TIUREAN LAVINIA

COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA”BRAȘOV

Membru

1.2 Compartimentul standardizare

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

MOTOAȘCĂ IOAN

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Șef compartiment

2

BENGA FLORINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

3

COTOARĂ IOAN

SPITALUL ” SFÂNTUL CONSTANTIN” BRAȘOV

Membru

4

LEONTE MARIUS

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru

5

PORA TIBERIU

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV

Membru

1.3 Comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

PORA TIBERIU

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV

Șef comisie

2

ENE ADINA

C.M.M.F. DR. CERNEA MONICA

Membru

Și membri ai Consiliului Județean al OAMGMAMR Filiala Brașov.

1.4 Comisia de specialitate a moaşelor

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

BUGA DANIELA

REGINA MARIA-REȚEAUA PRIVATĂ DE SĂNĂTATE BRAȘOV

Șef comisie

2

BALINT PARASCHIVA

SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE BRAȘOV

Membru

3

KOVACS MARCELLA

SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE BRAȘOV

Membru

4

SPĂTARU STELUȚA

SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE BRAȘOV

Membru

Comisii de specialitate pentru asistenţii medicali

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

COTOARĂ IOAN

SPITALUL ” SFÂNTUL CONSTANTIN” BRAȘOV

Șef comisie

2

GAL IOANA-ROXANA

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ ”REGINA MARIA” BRAȘOV

Membru specialitatea farmacie

3

STRATANOV MIHAELA-CODRUȚA

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru specialitatea farmacie

4

TRUȚĂ MARIANA

FARMACIA CATENA

Membru specialitatea farmacie

5

CHIRCIU IONEL

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru specialitatea radiologie

6

MIHAI LENUȚA

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru specialitatea radiologie

7

MIHAI MARIANA

CENTRUL MEDICAL REMED BRAȘOV

Membru specialitatea reabilitare medicală

8

LIXĂNDROIU IOANA

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Membru specialitatea dietetică

9

IVAN IONELA- LOREDANA

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru specialitatea laborator anatomie patologică

10

RĂDULESCU CORINA

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru specialitatea laborator clinic

11

LUNGU IONEL

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru specialitatea igienă și sănătate publică

Departamentul de control și supraveghere a profesiei de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical și membri asociați, care are în componență:

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

MOTOAȘCĂ IOAN

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Șef departament

2

PORA TIBERIU

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV

Membru

3

SPĂTARU STELUȚA

SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE BRAȘOV

Membru

4

STOENESCU ELENA

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Membru

5

STOICA EUGEN

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru

6

CSIBY GABRIELA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

7

ORDACE BIANCA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

8

POP IRINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

2.1 Compartimentul acreditare, avizare și evaluare

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

MOTOAȘCĂ IOAN

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Șef compartiment

2

SPĂTARU STELUȚA

SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE BRAȘOV

Membru

3

STOENESCU ELENA

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Membru

2.2 Comisia județeană de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

PORA TIBERIU

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV

Șef compartiment

2

SPĂTARU STELUȚA

SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE BRAȘOV

Membru

3

STOENESCU ELENA

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Membru

Departamentul de înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali și membri asociați

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

MOTOAȘCĂ IOAN

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Șef departament

2

SPĂTARU STELUȚA

SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE BRAȘOV

Membru

3

ENE ADINA

C.M.M.F. DR. CERNEA MONICA

Membru

4

CSIBY GABRIELA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

5

ORDACE BIANCA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

Departamentul comunicare şi relaţii internaţionale

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

MITREA NICOLETA

HOSPICE-CASA SPERANȚEI

Șef departament

2

BENGA FLORINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

Departamentul financiar-contabil

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

URS MONICA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Șef departament

2

BENGA FLORINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

3

ORDACE BIANCA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

Departamentul juridic

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

POP IRINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Șef departament

2

BENGA FLORINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

Departamentul proiecte

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

URS MONICA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Șef departament

2

COTOARĂ IOAN

SPITALUL ” SFÂNTUL CONSTANTIN” BRAȘOV

Membru

3

LEONTE MARIUS

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru

Departamentul recunoașterea calificărilor profesionale

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

POP IRINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Șef departament

2

BENGA FLORINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

3

CSIBY GABRIELA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

8.1 Compartimentul atestare a titlurilor românești de calificare profesională

1

POP IRINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Șef compartiment

2

BENGA FLORINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

3

CSIBY GABRIELA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

Comisia Judeţeană de Educaţie Profesională Continuă

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

MOTOAȘCĂ IOAN

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Șef comisie

2

BENGA FLORINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

3

COTOARĂ IOAN

SPITALUL ” SFÂNTUL CONSTANTIN” BRAȘOV

Membru

4

ENE ADINA

C.M.M.F. DR. CERNEA MONICA

Membru

5

MITREA NICOLETA

HOSPICE-CASA SPERANȚEI

Membru

6

PORA TIBERIU

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV

Membru

7

RADU MARIA

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Membru

8

SPĂTARU STELUȚA

SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE BRAȘOV

Membru

9

STOENESCU ELENA

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Membru

10

STOICA EUGEN

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru

Comisia Judeţeană de Etică şi Deontologie

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

POP IRINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Șef comisie

2

RADU MARIA

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Membru

3

STOENESCU ELENA

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Membru

4

STOICA EUGEN

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru

Departamentul secretariat general

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

SPĂTARU STELUȚA

SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE BRAȘOV

Secretar Biroul Consiliului Județean

2

CSIBY GABRIELA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

3

ORDACE BIANCA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

Departamentul managementului dezvoltării instituţionale și al managementului resurselor umane

Nr.crt.

Numele/Prenumele

Loc de muncă

Funcție

1

BENGA FLORINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Șef departament

2

MOTOAȘCĂ IOAN

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

Membru

3

POP IRINA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru

4

STOENESCU ELENA

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Membru

5

SPĂTARU STELUȚA

SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE BRAȘOV

Membru

6

URS MONICA

OAMGMAMR FILIALA BRAȘOV

Membru