Obținere aviz anual

Acordarea avizului pentru anul în curs se face pe baza următoarelor documente și îndeplinirea cumulativă a acestor cerințe:

  • Certificatul de membru și avizul aferent anului antecedent în original.
  • Efectuarea unui număr de 30 de credite
  • Dovada achitării cotizației pentru trimestrul I al anului în curs (pentru asistenții medicali cărora nu li se reține cotizația pe statul de plată)
  • Copie după asigurarea de răspundere civilă - malpraxis - pentru greșeli în activitatea profesională valabilă pentru anul în curs; asigurarea de răspundere civilă se va încheia pentru perioada 01.01 - 31.12 (An în curs). Valoarea minimă a contractului de asigurare este:
    • a) 10.000 EURO pentu asistenții medicali și moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi.
    • b) 4.000 EURO pentu asistenții medicali care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete particulare individuale.
    • c) 2.000 EURO pentru asitenții medicali de farmacie.