Despre noi

Conform OUG nr. 144/2008 (Secțiunea 1, Articolul 4), OAMGMAMR este organismul de reglementare a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical pe teritoriul României: „Controlul şi supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, sunt realizate de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumite în continuare autorităţi competente române”.

Structura organizatorică la nivel județean este reglementată de Statutul ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România (Capitolul V, Secțiunea 1, Articolul 15): „(2) La nivelul fiecarui judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti se organizeaza o filiala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, formata din toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care exercita profesia in unitatea administrativ-teritoriala respectiva, denumita in continuare filiala judeteana, respectiv filiala municipiului București”.