Obținere certificat de membru

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se avizează anual, în condiţiile legii, şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă, conform Hotărârii Consiliul Naţional al OAMGMAMR.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

  • 1. Copii legalizate după actele de studii de specialitate: diplome de licenta, diploma de școala postliceala, etc.
  • 2. Copie după diploma de bacalaureat, după gradul principal, dacă este cazul
  • 3. Copie CI/BI
  • 4. Copie certificat de casatorie(daca este cazul) sau copie după hotărârea de divorț dacă este schimbat numele
  • 5. Copie după certificatul de naștere
  • 6. Certificat de cazier judiciar(valabil 6 luni)
  • 7. Certificat medical tip A5 de sănătate fizica și psihica

Taxa de inscriere – 100 lei care se achita la Banca Transilvania în contul IBAN: RO80BTRLRONCRT0335877401

C.I.F. 14193351

În cazul platii la banca se va mentiona pe documentul de plata ”TAXA INSCRIERE”

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.