În atenția membrilor OAMGMAMR Filiala Brașov care dețin o diplomă de licență de fizioterapeut!

17 Noiembrie 2017

Vă comunicăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 229/17.11.2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România a fost creat cadrul general pentru constituirea organizației profesionale și reglementarea acestei profesii.

Începând cu anul 2018 Colegiul Fizioterapeuților va finaliza înființarea la nivel teritorial și național a structurilor organizatorice care vor prelua activitatea de autorizare, control și supraveghere a exercitării profesiei.

Ca urmare, începând cu luna ianuarie 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nu va mai elibera certificat de membru persoanelor care dețin o diplomă de licență de fizioterapeut prevăzută la art.11 al Legii nr. 229/17.11.2016.

Membrii OAMGMAMR Filiala Brașov care dețin o diplomă de licență de fizioterapeut prevăzută la art.11 al Legii nr.229/17.11.2016 și sunt încadrați pe funcții de asistent medical în cadrul unităților sanitare, își pot păstra, la cerere, calitatea de membru OAMGMAMR, cu toate drepturile și obligațiile.

Președinte OAMGMAMR Filiala Brașov,

Florina BENGA