În atenția asistenților medicali, membri ai OAMGMAMR Filiala Brașov!

14 Decembrie 2018

Asistenții medicali care au încetat raporturile de muncă și nu mai doresc să-și păstreze calitatea de membru al OAMGMAMR Filiala Brașov, sunt rugați să depună la sediul filialei certificatul de membru si avizele de liberă practică în original.