Eliberare AVIZ ANUAL DE LIBERĂ PRACTICĂ pentru anul 2018

13 Noiembrie 2017

O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Brașov anunță că începând cu data de 15.11.2017 se eliberează AVIZUL anual de liberă practică pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical în anul 2018

Acordarea AVIZULUI pentru anul 2018 se face în baza următoarelor documente și îndeplinirea cumulativă a acestor condiții:

 • Certificatul de membru și avizul emis pentru anul 2017, ambele în original;
 • Efectuarea unui număr de 30 de credite EMC
 • Dovada achitării cotizației integral pentru anul 2017 și ianuarie - martie 2018 (pentru asistenții medicali cărora nu li se reține cotizația pe statul de plată)
 • Copie după asigurarea de răspundere civilă-malpraxis-cu daune morale, încheiată pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018, valoarea minimă asigurată fiind de :
  • 10.000 euro – pentru asistenții medicali și moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi
  • 4.000 euro - pentru asistenții medicali care își exercită profesia în cabinet de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale
  • 2.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în farmacii
 • Raport per salariat din REVISAL

Pentru cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta acte doveditoare, după caz :

 • copie CI
 • copie certificat căsătorie
 • copie sentință divorț

Pentru absolvenții de scoala postliceală și facultate (anul 2016), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta :

 • copie legalizată după diploma de absolvire

Pentru cei care revin în activitate din concediul pentru îngrijirea copilului până la 2 ani, dacă nu au realizat acest lucru anterior reluării activității, vor prezenta suplimentar următoarele acte doveditoare :

 • copie CI
 • copie certificat de naștere copil
 • decizie Primarie – copie
 • pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului până la 2 ani membrii OAMGMAMR datorează cotizație lunară de 1 % din salariul minim pe economie valabil la data începerii perioadei indemnizate

Preluarea ACTELOR pentru eliberarea AVIZULUI 2018 se va efectua la biroul de primiri/eliberări documente începând cu data de 15.11.2017 conform programului cu publicul al filialei, respectiv: luni și miercuri între orele 11.00-15.00, marți și joi între orele 12.00-15.00; vineri nu este program cu publicul.

Termen eliberare AVIZ 2018 – 5 zile lucrătoare de la depunerea actelor.

Plata cotizațiilor se poate efectua în contul OAMGMAMR Filiala Brașov RO80BTRLRONCRT0335877401 deschis la BANCA TRANSILVANIA, (depunerea de numerar la casieria băncii nu este comisionată), sau cu cardul bancar de debit la sediul Filialei.

Nu uitați, plata cotizațiilor se face în baza Raportului per salariat din Revisal!