Derogare pentru examenul de grad principal sesiunea 2019!!!

3 Octombrie 2019

În baza referatului MS nr. 54653/02.10.2019, conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 05.01.2020 inclusiv, prin derogare de la  prevederile art. 18 alin (1) lit b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin OMS 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare, restul condițiilor pentru înscriere ramânând cele prevăzute de Ordinul precizat mai sus.

COMISIA CENTRALĂ DE EXAMEN GRAD PRINCIPAL - SESIUNEA 2019