AVIZUL anual de liberă practică pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2022

5 Octombrie 2021

O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Brașov anunță că începând cu data de 01.10.2021 se eliberează AVIZUL anual de liberă practică pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2022 la sediul nou situat pe str. Aurel Vlaicu nr. 41.

Avizele vor fi eliberate în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2021

Membrilor OAMGMAMR care, la data solicitării, nu îndeplinesc condițiile prevăzute și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2021, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Asistenții medicali angajați în spitale se vor adresa reprezentanților OAMGMAMR Brașov din unitatea angajatoare.

Acordarea AVIZULUI pentru anul 2022 se face în baza următoarelor documente și îndeplinirea cumulativă a acestor condiții:

 • Certificatul de membru și avizul emis pentru anul 2021;
 • Efectuarea unui număr de 30 de credite EMC;
 • Dovada achitării cotizației pana în luna depunerii dosarului (pentru asistenții medicali cărora nu li se reține cotizația pe statul de plată)
 • Copie după asigurarea de răspundere civilă-malpraxis-cu daune morale, încheiată pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, valoarea minimă asigurată fiind de :
  • 10.000 euro – pentru asistenții medicali și moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi
  • 4.000 euro - pentru asistenții medicali care își exercită profesia în cabinet de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale
  • 2.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în farmacii
 • Raport per salariat din REVISAL

Acordarea AVIZULUI pentru anul 2022 în cazul asistenților medicali care își desfășoară activitatea în centrele de vaccinare  se face în baza contractului de prestări servicii, a poliței de asigurare în valoare minimă de 4000 Euro și a îndeplinirii celorlalte condiții: credite și cotizație

Pentru cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta acte doveditoare, după caz :

 • copie CI
 • copie certificat căsătorie
 • copie sentință divorț

Pentru absolvenții de scoala postliceală și facultate (anii 2020,2021), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta :

 • copie legalizată după diploma de absolvire

Pentru cei care revin în activitate din concediul pentru îngrijirea copilului până la 2 ani, dacă nu au realizat acest lucru anterior reluării activității, vor prezenta suplimentar următoarele acte doveditoare :    copie CI

 • copie certificat de naștere copil
 • decizie AJPIS– copie
 • pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului până la 2 ani membrii OAMGMAMR datorează cotizație lunară de 10 lei pe luna până la reântoarcerea în activitate

DEPUNEREA ACTELOR pentru eliberarea AVIZULUI 2022 se va efectua online la adresa de email office@oammrbv.ro (se vor trimite scanat documentele solicitate) începând cu data de 01.10.2021.

ELIBEREREA avizelor se va face la sediul OAMGMAMR, în baza CI, personal sau prin împuternicit cu procură notarială, dupa urmatorul program: LUNI ȘI MIERCURI între orele 11.00-14.00, MARȚI ȘI JOI între orele 12.00-15.00; vineri nu se elibereaza documente. Programarea unităților sanitare este anexă a prezentului anunț.

RĂSPUNDEREA PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST, MOAȘĂ SAU ASISTENT MEDICAL, FĂRĂ AVIZ ANUAL, REVINE MEMBRULUI OAMGMAMR ÎN CAUZĂ ȘI ANGAJATORULUI.

Termen eliberare AVIZ 2022 – 5 zile lucrătoare de la data trimiterii pe email(pentru dosare complete).

Plata cotizațiilor se va efectua în contul OAMGMAMR Filiala Brașov:

RO80BTRLRONCRT0335877401 deschis la BANCA TRANSILVANIA, CIF 14193351

RO68BREL0002001574270100 deschis la LIBRA BANK, CIF 14193351

 NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat medical tip A5 de sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.

Nu uitați, plata cotizațiilor se face în baza Raportului per salariat din Revisal!

Descarcă și citește HOTĂRÂREA NR. 5/11.03.2020 privind eliberarea avizului anual (format .PDF)