Anunț privind depunerea dosarului de înscriere cursuri brancardier și infirmier(ă)

19 Mai 2021

O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Brașov în colaborare cu ABEONA SRL, organizează desfășurarea cursurilor de calificare pentru ocupația de Brancardier și Infirmier(ă) în cadrul proiectului “Calificare astăzi, Succes în viitor”, cu numărul POCU/726/6/12/135827.

Înscrierile au loc la sediul O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Brașov, str. Aurel Vlaicu, nr. 41, Brașov, în zilele de 25.05.2021, 27.05.2021 și 03.06.2021 între orele 11:00-15:00.

CONDIȚII DE ACCES

  • angajat în sistemul sanitar

  • domiciliul sau reședința în Regiunea Centru (județele Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Mureș și Harghita)

  • vârsta cuprinsă între 25 și 65 ani

NIVEL MINIM STUDII ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CURSUL DE BRANCARDIER: învățământ gimnazial (8 clase)

NIVEL MINIM STUDII ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CURSUL DE INFIRMIERI(E): învățământ gimnazial (8 clase) / general obligatoriu (10 clase)

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține:

Copiile actelor vor fi certificate în baza documentelor originale prezentate.

La momentul înscrierii vor fi completate următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere în grup țintă

  2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  3. Declarație de angajament privind participarea la activitățile proiectului

  4. Declarație evitare dublă finanțare

  5. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

  6. Chestionar privind selecția pentru grupul țintă și identificarea de nevoi

Manager proiect,

Creangă Maria