Programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului superior

Programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului superior

CAPITOLUL I: Curriculumul de pregătire

 

T

P

Metodologia cercetării şi documentării ştiinţifice

28

35

Pregătirea lucrării de licenţă

33

147

Psihologie

14

14

Sănătate publică şi management sanitar

28

28

Îngrijiri calificate în specialităţi medicale

33

42

Îngrijiri calificate în oncohematologie

21

28

Îngrijiri calificate în dermatologie

21

21

Îngrijiri calificate în endocrinologie

21

28

Îngrijiri calificate în pneumologie

21

28

Îngrijiri calificate în specialităţi chirurgicale

35

42

Îngrijiri calificate în ORL

21

28

Îngrijiri calificate în urologie

21

28

Îngrijirea mamei şi a copilului

21

28

Îngrijiri calificate în medicina de familie

21

28

ATI - principii de îngrijiri calificate ale pacientului critic

28

42

Medicină de urgenţă şi prim ajutor medical

28

42

Îngrijiri paliative

14

28

Orientare în profesie

24

42

Gărzi

 

48

Stagiu de abilităţi practice de ambulatoriu

 

140

Total ore - 1.300

433

867

CAPITOLUL II: Lista disciplinelor de studiu

(1) Absolvenţii studiilor universitare de scurtă durată vor trebui să completeze instruirea lor cu 433 de ore de pregătire teoretică şi 867 de ore de pregătire clinică incluzând pregătirea practică din timpul anului academic şi stagiul de practică din timpul verii. În concluzie, programul de completare a studiilor va consta dintr-un număr total de 1.300 de ore (pregătire teoretică şi clinică).

(2) Instruirea teoretică şi clinică:

- Metodologia cercetării şi a documentării ştiinţifice - 63 de ore (28 de ore pregătire teoretică şi 35 de ore aplicaţii);

- Pregătirea lucrării de licenţă - 180 de ore (33 de ore pregătire teoretică şi 147 de ore activitate practică);

- Psihologie - 28 de ore (14 ore pregătire teoretică şi 14 ore seminare);

- Sănătate publică şi management sanitar - 56 de ore (28 de ore pregătire teoretică şi 28 de ore seminare);

- Dezvoltarea specifică practicării profesiei - 254 de ore activitate practică reprezentând:

- Orientare în profesie: 66 de ore (24 de ore pregătire teoretică şi 42 de ore pregătire clinică);

- Stagiu de abilităţi medicale de bază-gărzi: 48 de ore activitate practică;

- Stagiu de abilităţi practice de ambulator: 140 de ore activitate practică;

- Îngrijiri calificate în Medicina internă - 75 de ore (33 de ore pregătire teoretică şi 42 de ore pregătire clinică);

- Îngrijiri calificate în Oncohematologie - 49 de ore (21 de ore pregătire teoretică şi 28 de ore pregătire clinică);

- Îngrijiri calificate în Dermatologie - 42 de ore (21 de ore pregătire teoretică şi 21 de ore pregătire clinică);

- Îngrijiri calificate în Endocrinologie - 49 de ore (21 de ore pregătire teoretică şi 28 de ore pregătire clinică);

- Îngrijiri calificate în Pneumologie - 49 de ore (21 de ore pregătire teoretică şi 28 de ore pregătire clinică).

Total: 264 de ore

- Îngrijiri calificate în Chirurgia generală - 77 de ore (35 de ore pregătire teoretică şi 42 de ore pregătire clinică);

- Îngrijiri calificate în ORL - 49 de ore (21 de ore pregătire teoretică şi 28 de ore pregătire clinică);

- Îngrijiri calificate în Urologie - 49 de ore (21 de ore pregătire teoretică şi 28 de ore pregătire clinică).

Total: 175 de ore

- Îngrijirea mamei şi a copilului - 49 de ore (21 de ore pregătire teoretică şi 28 de ore pregătire clinică);

- Îngrijiri la domiciliu - 49 de ore (21 de ore pregătire teoretică şi 28 de ore pregătire clinică);

- Terapia intensivă şi îngrijirea calificată a pacientului în stare critică - 70 de ore (28 de ore pregătire teoretică şi 42 de ore pregătire clinică);

- Urgenţe medicale şi prim ajutor - 70 de ore (28 de ore pregătire teoretică şi 42 de ore pregătire clinică);

- Îngrijiri paliative - 42 de ore (14 ore pregătire teoretică şi 28 de ore pregătire clinică).

(3) Studiile universitare de scurtă durată (colegiu universitar) implică parcurgerea şi absolvirea a 3 ani de studiu, 180 ECTS şi 3.300 de ore.

(4) Studiile universitare de lungă durată (facultate - documentul emis la absolvire este diploma de licenţă) implică parcurgerea şi absolvirea a 4 ani de studiu, 240 ECTS şi 4.600 de ore. Programul pentru studiile universitare de lungă durată a fost introdus în 2003, pe baza unei curricule integral conforme cu Directiva UE 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, iar primele asistente medicale cu diplomă de licenţă conform cu directiva au absolvit în 2007. De-a lungul anilor nu a existat vreun program de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă neconform cu directiva. Totuşi, au fost emise, anterior anului 2007, diplome care nu respectă în totalitate cerinţele directivei obţinute, însă, în baza echivalării studiilor universitare de scurtă durată (3 ani), urmate de un an de studii universitare (în instituţii de învăţământ cu programe de studii universitare de lungă durată).

CAPITOLUL III: Dobândirea noilor competenţe prevăzute de Directiva 2005/36/CE

 • a) competenţa de a stabili independent, pe baza propriilor cunoştinţe teoretice şi clinice, îngrijirea necesară din partea asistentei medicale şi de a planifica, organiza şi implementa aceste îngrijiri, pe baza cunoştinţelor teoretice şi clinice dobândite în acord cu pct. a), b) şi c) din alineatul 6 al articolului 31 din Directiva 2005/36/CE, cu modificările ulterioare, în scopul de a îmbunătăţi practica profesională;
 • Asistenţă medicală generală, Asistenţă medicală clinică şi a comunităţii, Îngrijiri calificate în Medicina internă, Îngrijiri calificate în Chirurgie generală, Gărzi, Abilităţi practice de ambulator, Dezvoltarea specifică practicării profesiei
 • b) competenţa de a lucra eficient împreună cu alţi factori din sectorul sănătăţii, inclusiv participarea la instruirea practică a personalului, pe baza cunoştinţelor teoretice şi clinice dobândite în acord cu pct. d) şi e) din alineatul 6 al articolului 31 din Directiva 2005/36/CE, cu modificările ulterioare; Management sanitar, Gărzi, Abilităţi practice de ambulator, Dezvoltarea specifică practicării profesiei, Etica profesională, Legislaţie socială şi sanitară, Aspecte juridice ale profesiei
 • c) competenţa de a orienta indivizii, familiile şi grupurile către stiluri sănătoase de viaţă şi autoîngrijire, pe baza cunoştinţelor teoretice şi clinice dobândite în acord cu pct. a) şi b) din alineatul 6 al articolului 31 din Directiva 2005/36/CE, cu modificările ulterioare;
 • Pedagogie, Educaţie pentru sănătate, Îngrijiri calificate în medicina de familie, Îngrijiri calificate în obstetrică, Asistenţa medicală clinică a comunităţii, Nutriţie şi dietetică
 • d) competenţa de a iniţia independent măsuri imediate pentru menţinerea în viaţă şi de a lua măsuri în situaţii de crize şi dezastre;
 • Urgenţe medicale şi primul ajutor medical; Principii de îngrijiri calificate ale pacientului în stare critică
 • e) competenţa de a acorda independent sfaturi, instruire şi susţinere persoanelor care au nevoie de îngrijiri şi a celor de însoţire-suport şi îngrijire pentru acestea;
 • Principii de educaţie pentru sănătate, Îngrijiri paliative, Îngrijiri specifice în medicina de familie, Îngrijirea mamei şi a copilului, Îngrijirea persoanelor vârstnice şi geriatrie
 • f) competenţa de a asigura independent calitatea şi de a evalua îngrijirea de către asistente medicale;
 • Asistenţă medicală generală, Nursing clinic şi comunitar
 • g) competenţa de a comunica profesional complet şi de a coopera cu membrii altor profesii din sectorul de sănătate;
 • Management sanitar, Principiile de educaţie pentru sănătate, Bioetică, Deontologie, Pedagogie, Îngrijiri specifice în medicina de familie
 • h) competenţa de a analiza calitatea îngrijirii şi de a îmbunătăţi activitatea proprie profesională ca asistentă medicală generală.

Asistenţă medicală generală, Asistenţă medicală clinică a comunităţii, Gărzi, Abilităţi practice de ambulator, Dezvoltarea specifică a profesiei, Îngrijiri calificate în Medicina internă, Îngrijiri calificate în Chirurgia generală, Îngrijirea persoanelor vârstnice şi geriatrie, Îngrijiri paliative, Îngrijirea mamei şi a copilului

CAPITOLUL IV: Tutorii/Supraveghetorii pentru pregătirea clinică

Experienţa clinică adecvată este câştigată prin desfăşurarea pregătirii clinice în spitale cu statut de spital universitar, spitale cu care universitatea respectivă are un contract de colaborare detaliat. Aceste spitale deţin echipament adecvat pentru îngrijirile acordate de către asistente medicale şi personal calificat pentru aceasta. Instruirea practică este asigurată de asistente medicale cu grad de licenţă (240 ECTS) ca tutori de practică prin contract de colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi cu fiecare tutor în parte.

Tutorii/Supraveghetorii pentru pregătire clinică sunt desemnaţi prin ordin al ministrului sănătăţii dintre asistentele responsabile de asistenţa medicală generală care lucrează în spitale şi au o pregătire corespunzătoare. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este de asemenea implicat în procedura naţională pentru desemnarea tutorilor. Fiecare asistentă medicală implicată în programul de revalorizare va fi supervizată de un tutore ce va fi desemnat ca profesor de nursing.