Programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal

Programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal

CAPITOLUL I: Curriculumul de pregătire

1. Diploma de absolvire a şcolii tehnice sanitare

 

T

P

1. Biofizică, biochimie, radiologie

30

30

a) Componentele materiei vii şi legăturile dintre ele

 

 

b) Metabolismul materiei vii

 

 

c) Enzimele, hormonii şi vitaminele în reglarea funcţiilor organismului

 

 

d) Metodele fizice utilizate în laborator

 

 

e) Biochimia sângelui, urinei şi a materiilor fecale

 

 

f) Biochimia digestiei

 

 

g) Examenul sângelui şi examenul urinei

 

 

h) Noţiuni de biofizică medicală

 

 

i) Tehnici fizice utilizate în explorarea imagistică

 

 

j) Noţiuni elementare de radiobiologie

 

 

k) Principalele noţiuni de radioterapie

 

 

2. Sociologie

30

30

a) Noţiuni teoretice ale sociologiei

 

 

b) Noţiuni de antropologie

 

 

c) Elemente de sociologie a colectivităţilor

 

 

d) Familia ca grup social

 

 

e) Instituţia medicală

 

 

f) Tipuri de relaţii asistent medical-pacient

 

 

g) Conflict de roluri

 

 

h) Rolul cercetării sociologice

 

 

i) Politici sociale

 

 

j) Politici sociale de sănătate

 

 

3. Deontologie, etică profesională

48

72

a) Valori şi principii etice în nursing

 

 

b) Sisteme personale de valori

 

 

c) Drepturi şi libertăţi

 

 

d) Răspundere şi responsabilitate profesională, morală, legală

 

 

f) Învăţare continuă şi perfecţionare profesională 

 

 

e) Norme de exercitare (conform legilor în vigoare) a profesiei

   

g) Abordare în situaţii de risc

 

 

h) Atitudine etică în situaţii terminale

 

 

i) Risc asumat şi risc evaluat

 

 

j) Bioetică

 

 

4. Geriatrie, gerontologie

 48

 96

a) Îmbătrânirea umană

   

b) Semne şi simptome prezente în afecţiunile persoanelor vârstnice

 

 

c) Principalele afecţiuni ale persoanelor vârstnice

 

 

d) Culegere de date la pacienţii vârstnici

 

 

e) Problemele de dependenţă la pacienţii vârstnici

 

 

f) Surse de dificultate la pacienţii vârstnici

 

 

g) Diagnosticele de îngrijire la pacienţii vârstnici (NANDA)

 

 

h) Planul de îngrijire (nursing) la pacienţii vârstnici

 

 

i) Intervenţiile asistentului medical

 

 

5. Îngrijiri la domiciliu

 48

 96

a) Serviciile de îngrijire la domiciliu în sistemul asigurărilor sociale de sănătate conform legislaţiei în vigoare48

   

b) Responsabilităţile asistentului medical generalist

 

 

c) Procesul de îngrijire

 

 

d) Planul de îngrijire

 

 

e) Obiectivele planului

 

 

f) Aplicarea îngrijirilor conform normelor în vigoare 

   

g) Protocoale de îngrijire

 

 

h) Drepturile beneficiarului

 

 

6. Nursing general

60

86

a) Rolurile şi funcţiile asistentului medical şi statutul său în cadrul echipei medicale

 

 

b) Principalele teorii ştiinţifice ale nursingului

 

 

c) Teoria V. Henderson

 

 

d) Teoria M. Gordon

 

 

e) Procesul de îngrijire

 

 

f) Diagnosticul de nursing (NANDA)

 

 

g) Planul de îngrijire

 

 

7. Nursing special

60

86

a) Educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii

 

 

b) Acţiuni de educaţie pentru sănătate

 

 

c) Programe de educaţie pentru sănătate

 

 

d) Rezultatele acţiunilor de educaţie pentru sănătate

 

 

8. Comunicare profesională

48

98

a) Strategii pentru o comunicare eficientă

 

 

b) Tehnici de comunicare orală

 

 

c) Raport formal

 

 

d) Activitatea în cadrul echipei de îngrijire

 

 

e) Promovarea stilului de viaţă sănătos al persoanei, familiei, grupurilor

 

 

f) Educarea şi susţinerea persoanelor în situaţie de criză şi a familiilor acestora

 

 

g) Comunicarea profesională şi cooperarea cu membrii altor echipe din sectorul sanitar

 

 

9. Nursing comunitar (inclusiv îngrijirea pacienţilor cu dizabilităţi)

24

122

a) Definirea îngrijirilor de sănătate comunitară (nursing)

 

 

b) Modele conceptuale

 

 

c) Rolul şi funcţiile asistentului medical generalist în comunitate

 

 

d) Conceptul de sănătate comunitară

 

 

e) Conceptul de îngrijiri primare

 

 

f) Procesul de nursing (îngrijire) în comunitate

 

 

g) Probleme de sănătate şi disfuncţionalităţi la nivelul familiei

 

 

h) Susţinerea familiei în situaţii de criză

 

 

i) Grupuri vulnerabile

 

 

j) Îngrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici şi în stadiu terminal

 

 

10. Nursing în urgenţe medico-chirurgicale

48

80

a) Modificări de comportament şi aspect general ale pacientului în stare gravă

 

 

b) Semnele şi simptomele specifice urgenţelor

 

 

c) Conduita în stop cardiorespirator

 

 

d) Conduita în insuficienţa respiratorie şi boli cardiace primare şi secundare

 

 

e) Conduita în anafilaxie şi intoxicaţii

 

 

f) Conduita în arsuri grave şi electrocutare

 

 

g) Elementele de gravitate în urgenţele medico-chirurgicale

 

 

h) Măsurile de urgenţă

 

 

i) Monitorizarea evoluţiei pacientului

 

 

j) Echipa de prim ajutor, independenţa în luarea deciziilor în situaţii de criză sau dezastre, aspectele etice

 

 

11. Calitatea îngrijirilor

48

96

a) Calitatea şi siguranţa pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate

 

 

b) Managementul calităţii serviciilor de îngrijire

 

 

c) Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii serviciilor de îngrijire

 

 

d) Resursele umane şi strategiile de recrutare de personal

 

 

e) Promovarea profesională şi educaţia continuă în nursing

 

 

f) Strategii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor

 

 

g) Instrumente de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor

 

 

h) Independenţa asistenţei medicale în asigurarea şi evaluarea calităţii îngrijirilor

 

 

i) Analiza calităţii îngrijirilor şi îmbunătăţirea practicii profesionale

 

 

TOTAL:

492

892

2. Diplomă/Certificat de absolvire a şcolii postliceale/Certificat de competenţe profesionale1

1Liceu + curs echivalare postliceal (1 an).

 

T

P

1. Sociologie

30

30

a) Noţiuni teoretice ale sociologiei

 

 

b) Noţiuni de antropologie

 

 

c) Elemente de sociologie a colectivităţilor

 

 

d) Familia ca grup social

 

 

e) Instituţia medicală

 

 

f) Tipuri de relaţii asistent medical-pacient

 

 

g) Conflict de roluri

 

 

h) Rolul cercetării sociologice

 

 

i) Politici sociale

   

j) Politici sociale de sănătate

 

 

2. Principii de management şi legislaţie

24

36

a) Management general

 

 

b) Politicile şi sistemele de sănătate

 

 

c) Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

 

 

d) Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate

 

 

e) Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate

 

 

f) Spitalul ca organizaţie

 

 

g) Managementul serviciilor terţiare de sănătate

 

 

h) Noţiuni de drept medical

 

 

i) Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate

 

 

j) Asociaţii profesionale, codul de etică şi deontologie profesională, asociaţii sindicale

 

 

3. Igienă

24

96

a) Igienă - generalităţi

 

 

b) Factori sanogeni pentru păstrarea şi promovarea sănătăţii

 

 

c) Starea de sănătate, măsuri sanitare medicale şi nemedicale

 

 

d) Igiena aerului

 

 

e) Igiena apei

 

 

f) Igiena solului

 

 

g) Igiena radiaţiilor

 

 

h) Igiena habitatului uman

 

 

i) Igiena alimentaţiei

 

 

j) Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile prin factorii de mediu

 

 

4. Deontologie, etică profesională

24

72

a) Valori şi principii etice în nursing

 

 

b) Sisteme personale de valori

 

 

c) Drepturi şi libertăţi

 

 

d) Răspundere şi responsabilitate profesională, morală, legală

 

 

e) Norme de exercitare (conform legilor în vigoare) a profesiei

 

 

f) Învăţare continuă şi perfecţionare profesională

 

 

g) Abordare în situaţii de risc

 

 

h) Atitudine etică în situaţii terminale

 

 

j) Bioetică 

 

 

i) Risc asumat şi risc evaluat

   

5. Pedagogie

24

36

a) Factorii dezvoltării ontogenetice

 

 

b) Educaţia - generalităţi

 

 

c) Stadialitatea dezvoltării persoanei

 

 

d) Demers educaţional

 

 

e) Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice

 

 

f) Principii didactice

 

 

g) Sisteme de educaţie şi forme de comunicare 

   

h) Educaţia adultului

 

 

i) Rolul educatorului

 

 

6. Geriatrie, gerontologie şi nursing specific

48

72

a) Îmbătrânirea umană

 

 

b) Semne şi simptome prezente în afecţiunile persoanelor vârstnice

 

 

c) Principalele afecţiuni ale persoanelor vârstnice

 

 

d) Culegere de date la pacienţii vârstnici

 

 

e) Problemele de dependenţă la pacienţii vârstnici

 

 

f) Surse de dificultate la pacienţii vârstnici

 

 

g) Diagnosticele de îngrijire la pacienţii vârstnici

 

 

h) Planul de îngrijire (nursing) la pacienţii vârstnici

 

 

i) Intervenţiile asistentului medical

 

 

7. Îngrijiri la domiciliu

24

36

a) Serviciile de îngrijire la domiciliu în sistemul asigurărilor sociale de sănătate conform legislaţiei în vigoare

 

 

b) Responsabilităţile asistentului medical generalist

 

 

c) Procesul de îngrijire

 

 

d) Planul de îngrijire

 

 

e) Obiectivele planului

 

 

f) Aplicarea îngrijirilor conform normelor în vigoare

 

 

g) Protocoale de îngrijire

 

 

h) Drepturile beneficiarului 

   

8. Dietetică

24

36

a) Principalele grupe de nutrimente şi alimente

 

 

b) Nevoile nutriţionale în funcţie de vârstă, activitate şi starea individului

 

 

c) Educaţia nutriţională a individului şi familiei

 

 

d) Tulburări de nutriţie şi alimentaţie

 

 

e) Interacţiunea dintre alimente şi medicamente

 

 

f) Dieta în diferite afecţiuni

 

 

9. Nursing general

60

60

a) Rolurile şi funcţiile asistentului medical şi statutul său în cadrul echipei medicale

 

 

b) Principalele teorii ştiinţifice ale nursingului

 

 

c) Teoria V. Henderson

 

 

d) Teoria M. Gordon

 

 

e) Procesul de îngrijire

 

 

f) Diagnosticul nursing (NANDA)

 

 

g) Planul de îngrijire

 

 

h) Educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii

 

 

i) Acţiuni de educaţie pentru sănătate

 

 

j) Programele de educaţie pentru sănătate

 

 

k) Rezultatele acţiunilor de educaţie pentru sănătate

 

 

10. Comunicare profesională

48

72

a) Strategii pentru o comunicare eficientă

 

 

b) Tehnici de comunicare orală

 

 

c) Raport formal

 

 

d) Activitatea în cadrul echipei de îngrijire

 

 

e) Promovarea stilului de viaţă sănătos al persoanei, familiei, grupurilor

 

 

f) Educarea şi susţinerea persoanelor în situaţie de criză şi a familiilor acestora

 

 

g) Comunicarea profesională şi cooperarea cu membrii altor echipe din sectorul sanitar

 

 

11. Nursing comunitar (inclusiv îngrijirea pacienţilor cu dizabilităţi)

48

72

a) Definirea îngrijirilor de sănătate comunitară (nursing)

 

 

c) Rolul şi funcţiile asistentului medical generalist în comunitate 

b) Modele conceptuale

 

 

d) Conceptul despre sănătate comunitară

 

 

e) Conceptul de îngrijiri primare

 

 

f) Procesul de nursing (îngrijire) în comunitate

 

 

g) Probleme de sănătate şi disfuncţionalităţi la nivelul familiei

 

 

h) Susţinerea familiei în situaţii de criză

 

 

i) Grupuri vulnerabile

 

 

j) Îngrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici şi în stadiu terminal

 

 

12. Nursing în urgenţe medico-chirurgicale

48

72

a) Modificări de comportament şi aspect general ale pacientului în stare gravă

 

 

b) Semnele şi simptomele specifice urgenţelor

 

 

c) Conduita în stop cardio-respirator

 

 

d) Conduita în insuficienţa respiratorie şi boli cardiace primare şi secundare

 

 

e) Conduita în anafilaxie şi intoxicaţii

 

 

f) Conduita în arsuri grave şi electrocutare

 

 

g) Elementele de gravitate în urgenţele medico-chirurgicale

 

 

h) Măsurile de urgenţă

 

 

i) Monitorizarea evoluţiei pacientului

 

 

j) Echipa de prim ajutor, independenţa în luarea deciziilor în situaţii de criză sau dezastre, aspectele etice

 

 

13. Calitatea îngrijirilor

48

72

a) Calitatea şi siguranţa pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate

 

 

b) Managementul calităţii serviciilor de îngrijire

 

 

c) Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii serviciilor de îngrijire

 

 

d) Resursele umane şi strategiile de recrutare de personal

 

 

e) Promovarea profesională şi educaţia continuă în nursing

 

 

f) Strategii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor

 

 

g) Instrumente de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor

 

 

h) Independenţa asistenţei medicale în asigurarea şi evaluarea calităţii îngrijirilor

 

 

i) Analiza calităţii îngrijirilor şi îmbunătăţirea practicii profesionale

 

 

TOTAL:

498

762

Pentru parcurgerea acestui program, asistenţii medicali generalişti trebuie să facă dovada unei experienţe profesionale de 10 ani din ultimii 15 ani care preced începerea programului. Această dovadă trebuie să fie emisă de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

3.Diploma de absolvire a şcolii postliceale2

2Promoţia 1991-1994.

 

T

P

1. Biofizică, radiologie

30

30

a) Componentele materiei vii şi legăturile dintre ele

 

 

b) Metabolismul materiei vii

 

 

c) Enzimele, hormonii şi vitaminele în reglarea funcţiilor organismului

 

 

d) Metodele fizice utilizate în laborator

 

 

e) Noţiuni de biofizică medicală

 

 

f) Tehnici fizice utilizate în explorarea imagistică

 

 

g) Noţiuni elementare de radiobiologie

 

 

h) Principalele noţiuni de radioterapie

 

 

2. Pedagogie

24

36

a) Factorii dezvoltării ontogenetice

 

 

b) Educaţia - generalităţi

 

 

c) Stadialitatea dezvoltării persoanei

 

 

d) Demers educaţional

 

 

e) Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice

 

 

f) Principii didactice

 

 

g) Sisteme de educaţie şi forme de comunicare

 

 

h) Educaţia adultului

 

 

i) Rolul educatorului

 

 

3. Îngrijiri la domiciliu 

24

36

a) Serviciile de îngrijire la domiciliu în sistemul asigurărilor sociale de sănătate conform legislaţiei în vigoare

 

 

b) Responsabilităţile asistentului medical generalist

 

 

c) Procesul de îngrijire

 

 

d) Planul de îngrijire

 

 

e) Obiectivele planului 

   

f) Aplicarea îngrijirilor conform normelor în vigoare

 

 

g) Protocoale de îngrijire

 

 

h) Drepturile beneficiarului

 

 

4. Comunicare profesională

30

30

a) Strategii pentru o comunicare eficientă

 

 

b) Tehnici de comunicare orală

 

 

c) Raport formal

 

 

d) Activitatea în cadrul echipei de îngrijire

 

 

e) Promovarea stilului de viaţă sănătos al persoanei, familiei, grupurilor

 

 

f) Educarea şi susţinerea persoanelor în situaţie de criză şi a familiilor acestora

 

 

g) Comunicarea profesională şi cooperarea cu membrii altor echipe din sectorul sanitar

 

 

5. Calitatea îngrijirilor

24

36

a) Calitatea şi siguranţa pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate

 

 

b) Managementul calităţii serviciilor de îngrijire

 

 

c) Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii serviciilor de îngrijire

 

 

d) Resursele umane şi strategiile de recrutare de personal

 

 

e) Promovarea profesională şi educaţia continuă în nursing

 

 

f) Strategii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor

 

 

g) Instrumente de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor

 

 

h) Independenţa asistenţei medicale în asigurarea şi evaluarea calităţii îngrijirilor

 

 

i) Analiza calităţii îngrijirilor şi îmbunătăţirea practicii profesionale

 

 

6. Nursing comunitar (inclusiv îngrijirea pacienţilor cu dizabilităţi)

24

96

a) Definirea îngrijirilor de sănătate comunitară (nursing)

 

 

b) Modele conceptuale

 

 

c) Rolul şi funcţiile asistentului medical generalist în comunitate

 

 

d) Conceptul despre sănătate comunitară

 

 

e) Conceptul de îngrijiri primare

 

 

f) Procesul de nursing (îngrijire) în comunitate

 

 

g) Probleme de sănătate şi disfuncţionalităţi la nivelul familiei

 

 

h) Susţinerea familiei în situaţii de criză

 

 

i) Grupuri vulnerabile

 

 

j) Îngrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici şi în stadiu terminal

 

 

7. Nursing general

30

30

a) Rolurile şi funcţiile asistentului medical şi statutul său în cadrul echipei medicale

 

 

b) Principalele teorii ştiinţifice ale nursingului

 

 

c) Teoria V. Henderson

 

 

d) Teoria M. Gordon

 

 

e) Procesul de îngrijire

 

 

f) Diagnosticul de nursing (NANDA)

 

 

g) Planul de îngrijire

 

 

h) Educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii

 

 

i) Acţiuni de educaţie pentru sănătate

 

 

j) Programele de educaţie pentru sănătate

 

 

k) Rezultatele acţiunilor de educaţie pentru sănătate

 

 

8. Nursing în urgenţe medico-chirurgicale

24

36

a) Modificări de comportament şi aspect general ale pacientului în stare gravă

 

 

b) Semnele şi simptomele specifice urgenţelor

 

 

c) Conduita în stop cardiorespirator

 

 

d) Conduita în insuficienţa respiratorie şi boli cardiace primare şi secundare

 

 

e) Conduita în anafilaxie şi intoxicaţii

 

 

f) Conduita în arsuri grave şi electrocutare

 

 

g) Elementele de gravitate în urgenţele medico-chirurgicale

 

 

h) Măsurile de urgenţă

 

 

i) Monitorizarea evoluţiei pacientului

 

 

j) Echipa de prim ajutor, independenţa în luarea deciziilor în situaţii de criză sau dezastre, aspectele etice

 

 

TOTAL:

210

330

4. Certificat de absolvire a şcolii postliceale3

3Promoţia 1992-1995.

 

T

P

1. Îngrijiri la domiciliu

24

36

a) Serviciile de îngrijire la domiciliu în sistemul asigurărilor sociale de sănătate conform legislaţiei în vigoare

 

 

b) Responsabilităţile asistentului medical generalist

 

 

c) Procesul de îngrijire

 

 

d) Planul de îngrijire

 

 

e) Obiectivele planului

 

 

f) Aplicarea îngrijirilor conform normelor în vigoare

 

 

g) Protocoale de îngrijire

 

 

h) Drepturile beneficiarului

   

2. Comunicare profesională 

30

30

a) Strategii pentru o comunicare eficientă

 

 

b) Tehnici de comunicare orală

 

 

c) Raport formal

 

 

d) Activitatea în cadrul echipei de îngrijire

 

 

e) Promovarea stilului de viaţă sănătos al persoanei, familiei, grupurilor

 

 

f) Educarea şi susţinerea persoanelor în situaţie de criză şi a familiilor acestora

 

 

g) Comunicarea profesională şi cooperarea cu membrii altor echipe din sectorul sanitar

 

 

3. Calitatea îngrijirilor

24

36

a) Calitatea şi siguranţa pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate

 

 

b) Managementul calităţii serviciilor de îngrijire

 

 

c) Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii serviciilor de îngrijire

 

 

d) Resursele umane şi strategiile de recrutare de personal

 

 

e) Promovarea profesională şi educaţia continuă în nursing

 

 

f) Strategii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor

 

 

g) Instrumente de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor

 

 

h) Independenţa asistenţei medicale în asigurarea şi evaluarea calităţii îngrijirilor

 

 

i) Analiza calităţii îngrijirilor şi îmbunătăţirea practicii profesionale

 

 

4. Pedagogie

24

36

a) Factorii dezvoltării ontogenetice

 

 

b) Educaţia - generalităţi

 

 

c) Stadialitatea dezvoltării persoanei

 

 

d) Demers educaţional

 

 

e) Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice

 

 

f) Principii didactice

 

 

g) Sisteme de educaţie şi forme de comunicare

 

 

h) Educaţia adultului

 

 

i) Rolul educatorului

 

 

5. Nursing comunitar (inclusiv îngrijirea pacienţilor cu dizabilităţi)

24

96

a) Definirea îngrijirilor de sănătate comunitară (nursing)

 

 

b) Modele conceptuale

 

 

c) Rolul şi funcţiile asistentului medical generalist în comunitate

 

 

d) Conceptul despre sănătate comunitară

 

 

e) Conceptul de îngrijiri primare

 

 

f) Procesul de nursing (îngrijire) în comunitate 

   

g) Probleme de sănătate şi disfuncţionalităţi la nivelul familiei

 

 

h) Susţinerea familiei în situaţii de criză

 

 

i) Grupuri vulnerabile

 

 

j) Îngrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici şi în stadiu terminal

 

 

6. Nursing în urgenţe medico-chirurgicale

24

36

a) Modificări de comportament şi aspect general ale pacientului în stare gravă

 

 

b) Semnele şi simptomele specifice urgenţelor

 

 

c) Conduita în stop cardiorespirator

 

 

d) Conduita în insuficienţa respiratorie şi boli cardiace primare şi secundare

 

 

e) Conduita în anafilaxie şi intoxicaţii

 

 

f) Conduita în arsuri grave şi electrocutare

 

 

g) Elementele de gravitate în urgenţele medico-chirurgicale

 

 

h) Măsurile de urgenţă

 

 

i) Monitorizarea evoluţiei pacientului

 

 

j) Echipa de prim ajutor, independenţa în luarea deciziilor în situaţii de criză sau dezastre, aspectele etice

 

 

7. Nursing general

60

60

a) Rolurile şi funcţiile asistentului medical şi statutul său în cadrul echipei medicale

 

 

b) Principalele teorii ştiinţifice ale nursingului

 

 

c) Teoria V. Henderson

 

 

d) Teoria M. Gordon

 

 

e) Procesul de îngrijire

 

 

f) Diagnosticul de nursing (NANDA)

 

 

g) Planul de îngrijire

 

 

h) Educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii

 

 

i) Acţiuni de educaţie pentru sănătate

 

 

j) Programe de educaţie pentru sănătate

 

 

k) Rezultatele acţiunilor de educaţie pentru sănătate

 

 

TOTAL:

210

330

5. Certificat de competenţe profesionale4

4Promoţia 2006-2009.

 

T

P

1. Îngrijiri la domiciliu

24

36

a) Serviciile de îngrijire la domiciliu în sistemul asigurărilor sociale de sănătate conform legislaţiei în vigoare

 

 

b) Responsabilităţile asistentului medical generalist

 

 

c) Procesul de îngrijire

 

 

d) Planul de îngrijire

 

 

e) Obiectivele planului

 

 

f) Aplicarea îngrijirilor conform normelor în vigoare

 

 

g) Protocoale de îngrijire

 

 

h) Drepturile beneficiarului

 

 

2. Nursing general

60

60

a) Rolurile şi funcţiile asistentului medical şi statutul său în cadrul echipei medicale

 

 

b) Principalele teorii ştiinţifice ale nursing-ului

 

 

c)Teoria V. Henderson

 

 

d) Teoria M. Gordon

 

 

e) Procesul de îngrijire

 

 

f) Diagnosticul de nursing (NANDA)

 

 

g) Planul de îngrijire

 

 

h) Educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii

 

 

i) Acţiuni de educaţie pentru sănătate

 

 

j) Programe de educaţie pentru sănătate

 

 

k) Rezultatele acţiunilor de educaţie pentru sănătate

 

 

3. Comunicare profesională

30

30

a) Strategii pentru o comunicare eficientă

 

 

b) Tehnici de comunicare orală

 

 

c) Raport formal

 

 

d) Activitatea în cadrul echipei de îngrijire

 

 

e) Promovarea stilului de viaţă sănătos al persoanei, familiei, grupurilor

 

 

f) Educarea şi susţinerea persoanelor în situaţie de criză şi a familiilor acestora

 

 

g) Comunicarea profesională şi cooperarea cu membrii altor echipe din sectorul sanitar

 

 

4. Nursing comunitar (inclusiv îngrijirea pacienţilor cu dizabilităţi)

24

96

a) Definirea îngrijirilor de sănătate comunitară (nursing)

 

 

b) Modele conceptuale

 

 

c) Rolul şi funcţiile asistentului medical generalist în comunitate

 

 

d) Conceptul de sănătate comunitară

 

 

e) Conceptul de îngrijiri primare

 

 

f) Procesul de nursing (îngrijire) în comunitate

 

 

g) Probleme de sănătate şi disfuncţionalităţi la nivelul familiei

 

 

h) Susţinerea familiei în situaţii de criză

 

 

i) Grupuri vulnerabile

 

 

j) Îngrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici şi în stadiu terminal

 

 

5. Nursing în urgenţe medico-chirurgicale

24

36

a) Modificări de comportament şi aspect general ale pacientului în stare gravă

 

 

b) Semnele şi simptomele specifice urgenţelor

 

 

c) Conduita în stop cardiorespirator

 

 

d) Conduita în insuficienţa respiratorie şi boli cardiace primare şi secundare

 

 

e) Conduita în anafilaxie şi intoxicaţii

 

 

f) Conduita în arsuri grave şi electrocutare

 

 

g) Elementele de gravitate în urgenţele medico-chirurgicale

 

 

h) Măsurile de urgenţă

 

 

i) Monitorizarea evoluţiei pacientului

 

 

j) Echipa de prim ajutor, independenţa în luarea deciziilor în situaţii de criză sau dezastre, aspectele etice

 

 

6. Calitatea îngrijirilor

24

36

a) Calitatea şi siguranţa pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate

 

 

b) Managementul calităţii serviciilor de îngrijire

 

 

c) Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii serviciilor de îngrijire

 

 

d) Resursele umane şi strategiile de recrutare de personal

 

 

e) Promovarea profesională şi educaţia continuă în nursing

 

 

f) Strategii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor

 

 

g) Instrumente de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor

 

 

h) Independenţa asistenţei medicale în asigurarea şi evaluarea calităţii îngrijirilor

 

 

i) Analiza calităţii îngrijirilor şi îmbunătăţirea practicii profesionale

 

 

TOTAL:

186

294

CAPITOLUL II: Dobândirea noilor competenţe prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare

Programul de revalorizare ia în considerare cunoştinţe şi competenţe prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările ulterioare, precum şi noile competenţe, astfel:

  • a) competenţa de a diagnostica în mod independent asistenţa medicală necesară, pe baza cunoştinţelor teoretice şi clinice existente, şi de a planifica, organiza şi pune în aplicare asistenţa medicală în tratarea pacienţilor, în vederea îmbunătăţirii practicii profesionale - Nursing general;
  • b) competenţa de a colabora în mod eficient cu alţi actori din sectorul sanitar, inclusiv prin participarea la formarea practică a personalului sanitar, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor dobândite - Comunicare profesională;
  • c)competenţa de a oferi persoanelor, familiilor şi grupurilor de persoane informaţii care să le permită să aibă un stil de viaţă sănătos şi să se autoîngrijească, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor dobândite - Nursing comunitar, Etică medicală şi deontologie;
  • d) competenţa de iniţia în mod independent măsuri imediate pentru menţinerea în viaţă şi de a aplica măsuri în situaţii de criză sau de catastrofă - Nursing în urgenţe medico-chirurgicale;
  • e) competenţa de a oferi în mod independent consiliere, indicaţii şi sprijin persoanelor care necesită îngrijire şi persoanelor apropiate - Nursing comunitar;
  • f) competenţa de a asigura în mod independent calitatea îngrijirii medicale şi evaluarea acesteia - Calitatea îngrijirilor;
  • g) competenţa de a asigura o comunicare profesională exhaustivă şi de a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sănătăţii - Calitatea îngrijirilor;
  • h) competenţa de a analiza calitatea asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent medical generalist - Comunicare profesională.

CAPITOLUL III: Tutorii de practică/Supraveghetorii pentru pregătirea clinică

În pregătirea practică, asistenţii medicali generalişti vor fi ghidaţi de tutori de practică din şcolile postliceale, formaţi prin intermediul fondurilor europene.

Pregătirea practică se va derula în laboratoare, spitale sau ambulatorii.

Tutorii de practică sunt numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii dintre asistenţii medicali generalişti care lucrează în spitale. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este implicat în procedura de numire a tutorilor. Fiecare asistent medical generalist care va participa la programul de revalorizare va fi supravegheat de un tutore numit ca profesor/instructor de nursing.