Hotararea nr. 7/2016

Consiliului Judeţean al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - filiala Braşov, întrunit în şedinţa din data de 30.06.2016, având în vedere prevederile art. 48 lit. b) şi ale art. 50 din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România aprobată prin Legea 53/2014 cu modificările şi completările ulterioare, Legea 278/2015 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România coroborate cu prevederile art. 18(7) precum şi ale art. 36(3) lit. e, din Hotărârea Nr. 1 din 10 februarie 2009 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă de către membrii consiliul judeţean majorarea cu 100% a taxelor pentru cursurile de educaţie medicală continuă ce se organizează la nivelul filialei Braşov în lunile noiembrie şi decembrie 2016.

Art. 2. Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa Consiliului Judeţean din data de 30.06.2016 şi v a fi adusă la îndeplinire de către membrii acestuia.