Hotărârea nr. 10/2010

privind aprobarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. z) şi ale art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, coroborate cu ale art. 6 alin. (1) lit. x) dinStatutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 12 martie 2010, emite următoarea hotărâre:

Art. 1.

Se aprobă Programul naţional de pregătire a infirmierelor, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3.

Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data publicării şi va fi adusă la cunoştinţa membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

Bucureşti, 4 iunie 2010.

Nr. 10.