Hotărâre nr. 6/16.03.2018

pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini în vederea recunoașterii calificărilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, sub incidența Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale