Pregătire teoretică și practică a infirmierelor

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România va asigura pregătirea teoretică şi practică a infirmierelor care se vor angaja în unităţi medicale.

Ordinul ministrului sănătăţii pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar publicat în Monitorul Oficial al României numărul 73 din 26 ianuarie 2006 prevede că infirmierele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a lucra în unităţi sanitare: şcoală generală; curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România; concurs pentru ocuparea postului; 6 luni vechime în activitate.

Comisia de Educaţie Medicală Continuă a Ordinului a elaborat deja Programul Naţional de Pregătire a Infirmierelor, care a fost aprobat de Consiliul Naţional al organizaţiei pe data de 10 martie 2006.
Programul Naţional de Pregătire a Infirmierelor prevede că durata cursurilor va fi de 3 luni. Cursul va consta în 360 de ore de pregătire, din care 120 de ore de teorie şi 240 de ore de practică iar participanţii care acumulează mai mult de 20 de absenţe vor fi excluşi din Program. Cursanţii vor fi distribuiţi pe grupe de maxim 28 de persoane.
Fiecare sesiune de curs va avea mai multe module. După fiecare modul lectorii vor face evaluări parţiale prin lucrări scrise, iar evaluarea finală va fi făcută de o comisie constituită din lectorul cursului, doi reprezentanţi ai OAMGMAMR şi asistentul şef de unitate (director de îngrijiri) şi asistentul şef de secţie.

Lectorii pentru orele de teorie vor fi asistenţi medicali cu grad principal, acreditaţi de OAMGMAMR. Atestarea promovării cursului va fi făcută de OAMGMAMR care va edita manuale pentru cursul de infirmiere.