Informații privind începerea cursului de infirmiere din data de 18.02.2019

Cursul de infirmiere incepe in data de 18.02.2019, ora 14:30 la sediul OAMGMAMR Braşov, cu durata de 3 luni pentru cei care lucrează in sistemul sanitar.

Condiţii de inscriere studii: Minim 8 clase

Conţinutul dosarului:

 • Cerere de inscriere

 • Copii ale diplomelor de studii

 • Copie act de identitate

 • Adeverinţa de la locul de munca (de la unitatea sanitara unde este incadrata persoana)

 • Certificat de sanatate - tip A5 de la medicul de familie

 • Dovada achitării taxei de participare la curs, stabilita prin hotarare a CN al OAMGMAMR

 • Taxa - 900 lei din care: 300 lei se vor achita pana la inceperea cursului - 18.02.2019, diferenţa de 600 lei se va achita pana la terminarea cursului

 • In cazul transferurilor bancare sau a ordinelor de plată vă rugăm să specificaţi la menţiuni:

  • numele şi prenumele

  • CNP-ul

  • taxa curs infirmiere

OAMGMAMR Braşov

CIF: 14193351

Cont Banca Transilvania: RO 80 BTRL RON CRT 0335877401

In cazul neindeplinirii acestor condiţii organizaţia nu va elibera certificatul de absolvire.