Informații privind Cursul de infirmiere din data de 08.05.2017

Cursul de infirmiere incepe in data de 08.05.2017, ora 13:30 la sediul OAMGMAMR Braşov, cu durata de 3 luni pentru cei care lucrează in sistemul sanitar.

Condiţii de inscriere studii: Minim 8 clase

Conţinutul dosarului:

 • Cerere de inscriere
 • Copii ale diplomelor de studii
 • Copie act de identitate
 • Adeverinţa de la locul de munca (de la unitatea sanitara unde este incadrata persoana)
 • Certificat de sanatate - tip A5 de la medicul de familie
 • Dovada achitării taxei de participare la curs, stabilita prin hotarare a CN al OAMGMAMR
 • Taxa - 500 lei din care: 250 lei se vor achita pana la inceperea cursului - 08.05.2017, diferenţa de 250 lei se va achita pana la terminarea cursului
 • In cazul transferurilor bancare sau a ordinelor de plată vă rugăm să specificaţi la menţiuni:
  • numele şi prenumele
  • CNP-ul
  • taxa curs infirmiere

OAMGMAMR Braşov

CIF: 14193351

Cont Banca Transilvania: RO 80 BTRL RON CRT 0335877401

In cazul neindeplinirii acestor condiţii organizaţia nu va elibera certificatul de absolvire.