Domenii și teme pentru prezentări și postere

Domeniul Tema

1. Practica profesională bazată pe dovezi

 1. Geriatrie
 2. Îngrijiri paliative
 3. Neurologie
 4. Boli oncologice
 5. Nutriție
 6. Diabet zaharat și obezitate
 7. Obstetrică-Ginecologie
 8. Pediatrie
 9. Neonatologie
 10. ATI
 11. Urgență
 12. Imagistică și Radiologie
 13. Boli cronice
 14. Boli profesionale
 15. Boli infecțioase și boli rare
 16. Sănătate mintală și Psihiatrie

2. Modele de bune practici

 1. Asistența medicală comunitară
 2. Responsabilitate, roluri
 3. Asociativitate, parteneriate
 4. Comunități de practicieni
 5. Calitate și siguranță în îngrijiri
 6. Eficienţa folosirii resurselor

3. Dezvoltarea profesiilor de asistent medical generalist, de moașă, de asistent medical

 1. Reglementări  privind practica profesională
 2. Siguranţă şi risc în exercitarea profesiei
 3. Tendinţe şi inovaţie în practica profesională
 4. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în practica profesională
 5. Specializări și competențe în practica profesională

4. Educație - tendințe actuale, provocări

 1. Formarea profesională de bază
 2. Formarea profesională continuă

5. Cercetare