CONFERINȚA OAMGMAMR BRAȘOV EDIȚIA I: Excelența în practica asistentului medical: standarde, competențe, dileme etice

27 Februarie 2018

CONFERINȚA OAMGMAMR BRAȘOV EDIȚIA I: Excelența în practica asistentului medical: standarde, competențe, dileme etice

Excelența în formarea profesională continuă reprezintă modul în care asistenții medicali răspund provocărilor intelectuale majore într-un secol XXI caracterizat de globalizare, zguduit de crize economice și financiare cu o piață a muncii în sistemul sanitar românesc, dar și în cel european, caracterizată de versatilitate și inegalități în retribuția muncii.

Pregătirea profesională urmată de dezvoltare profesională continuă într-un domeniu de activitate în care empatia, înțelegerea suferinței, devotamentul trebuie să constituie o prioritate, trebuie să fie reflecția de a face performanță. Dezvoltarea profesională continuă reprezintă procesul prin care asistenții medicali își manifestă preocuparea de a ține pasul cu exigențele profesiei, își îmbunătățesc și își extind nivelul de competență a cunoștințelor și aptitudinilor, fiind un concept care cuprinde nu numai progresul personal dar și mijloacele care facilitează adaptarea la schimbările survenite în domeniul tehnico-științific.

Excelența, este doar un mod în care un om își poate trăi viața profesională la potențial maxim.

OAMGMAMR prin strategia și programele de EMC derulate preocupat permanent pentru dezvoltarea standardelor de pregătire profesională a asitenților medicali, contribuie cu responsabilitate asumată la stimularea creativității și spiritului întreprinzător al membrilor săi, prin pârghii cognitive concretizate în programe profesional-educaționale ale căror scopuri și obiective multidisciplinare au rolul de corelare între pregătirea teoretică și practică.

Asistenții medicali demonstrează prin atitudinea adoptată față de formare și perfecționare profesională că acestea sunt noțiuni complementare împreună, inducând implicare, loialitate și mândria de apartenență la o categorie profesională căreia societatea și statul au OBLIGAȚIA de a îi acorda poziția cuvenită. Toate acestea se datorează vouă tuturor celor cu suflet tânăr, plin de energie adică cei care își doresc mereu mai mult, cei, pentru care nu există bariere pentru care verbele : ”a se implica”, ”a persevera” și ”a se decica”, reprezintă felul lor de a exista profesional.

Implicarea dumneavoastră în programul științific vă permite să ne împărtășim competențele, experiența și ideile în cadrul acestui important eveniment în care se oglindesc toate valorile noastre comune și care dau sens și noblețe profesiei noastre.

A aduce pacientul în centrul activității clinice necesită aderarea la nivel individual, la un set de standarde și competențe care ar trebui însușite la nivelul formării de bază, apoi susținute coerent la nivelul dezvoltării profesionale continue și al mediului organizațional. A câștiga zilnic respectul pacientului prin serviciile pe care le poți oferi sau prin efortul de a îmbunătății permanent calitatea acestora înseamnă a conștientiza caracterul general prin asumare dar și individual prin aplicare a posibilităților de dezvoltare a profesiei în contextul social-economic actual.

Tema propusă ” EXCELENȚA ÎN PRACTICA ASISTENTULUI MEDICAL: STANDARDE COMPETENȚE, DILEME ETICE” a conferinței pleacă de la ideea că sănătatea și sistemul sanitar nu se dezvoltă abstract ci sunt modele de societate, de realitatea economico-socială, de medii intelectuale, dar mai ales de necesități imediate și de promovarea unor soluții adecvate.

Vă invităm să fiți alături de noi urând succes tuturor participanților la această primă ediție a conferinței Brașovului 11-13 mai 2018.