Calendar secțiuni prezentări și postere

Secțiunea PREZENTĂRI

9.02 – 25.03.2016

Primirea rezumatelor

Comunicarea înregistrării către autori

15.02 – 30.03.2016

Evaluarea rezumatelor

Comunicarea acceptării sau respingerii rezumatului către autor

15.03 – 15.04.2016

Primirea și înregistrarea prezentărilor de la autorii ale căror rezumate au fost acceptate

Comunicarea înregistrării către autor

Evaluarea prezentărilor

Înregistrarea versiunilor finale ale prezentarilor

Secțiunea POSTERE

9.02 – 30.03.2016

Primirea rezumatelor pentru postere

Comunicarea înregistrării către autori

Evaluarea rezumatelor

Comunicarea acceptării sau respingerii rezumatului către autor