Anunț privind rezultatele examenului de grad principal, specialitățile: Farmacie, Laborator și Radiologie, sesiunea Septembrie 2022

2 Septembrie 2022
Listele cu rezultatele obținute la examenul de grad principal  specialitățile: Farmacie, Laborator și Radiologie, sesiunea Septembrie 2022. au fost afișate la sediul Filialei OAMGMAMR Brașov, str. Aurel Vlaicu, nr. 41, astăzi 02.09.2022 la ora 15.00. Notele obținute în urma corectării în prezența candidaților se regăsesc în listele afișate care pot fi consultate la sediul filialei începând cu data de 03.09.2022 ora 8.00.
Conform art.39 alin.1 din Ordinul MS 1137/2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali   ''Candidații pot contesta rezultatul testului grilă în termen de 24 ore de la data afișării de către Comisia Locală de Examen a rezultatelor obținute la examenul de grad principal ''.
Contestațiile se depun la Comisia Locală de Examen Brașov, la sediul filialei.
 
Președinte Comisie Locală
As. med. pr. lic. Motoașcă Ioan