Anunț privind rezultatele examenului de grad principal, specialitatea Asistență Medicală Generală, sesiunea Septembrie 2022

1 Septembrie 2022
Lista cu rezultatele obținute la examenul de grad principal specialitatea Asistență Medicală Generală, sesiunea Septembrie 2022 a fost afișată la sediul Filialei OAMGMAMR Brașov, str. Aurel Vlaicu, nr. 41, astăzi 01.09.2022 la ora 19.00. Notele obținute în urma corectării îm prezența candidaților se regăsesc în listele afișate care pot fi consultate la sediul filialei începând cu data de 02.09.2022 ora 8.00.
Conform art.39 alin.1 din Ordinul MS 1137/2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali   ''Candidații pot contesta rezultatul testului grilă în termen de 24 ore de la data afișării de către Comisia Locală de Examen a rezultatelor obținute la examenul de grad principal ''.
Contestațiile se depun la Comisia Locală de Examen Brașov, la sediul filialei.
 
Președinte Comisie Locală
As.med.pr.lic. Motoașcă Ioan