Anunț privind desfășurarea cursului de infirmiere

OAMGMAMR - filiala Braşov organizează desfasurarea cursului de infirmiere.

înscrierile se fac la sediul OAMGMAMR, Str.Al.I.Cuza Nr.28-30

Condiţii de inscriere studii: - Minim 8 clase

Conţinutul dosarului:

  • Cerere de inscriere
  • Copii ale diplomelor de studii
  • Copie act de identitate
  • Adeverinţa de la locul de munca ( de la unitatea sanitara unde este incadrata persoana)
  • Certificat de sanatate - tip A5 de la medicul de familie
  • Dovada achiatrii taxei de participare la curs, stabilita prin hotarare a CN al OAMGMAMR
  • Taxa - 500 lei din care : 250 lei se vor achita la inscriere dar nu mai târziu de 5 zile de la inceperea cursului, diferenţa se va achita in 2 transe a cate 125 lei pana la susţinerea testului final.

In cazul neindeplinirii acestor condiţii organizaţia nu v-a elibera certificatul de absolvire.