ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU AL ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA (OAMGMAMR)

26 August 2020
 • Autorizaţia originală – ( cu stampila a ASP acolo unde este cazul )
 • Copie și original dupa actele de studii de specialitate: diploma de licența, diploma de școală postliceală, adeverința de absolvire a studiilor universitare/postliceale(care ține locul diplomei până la eliberarea acesteia), certificat de echivalare, diploma dupa examenul de reatestare, diploma dupa examenul de confirmare într-o noua specialitate;
 • Copie și original după diploma de bacalaureat, după gradul principal, dacă este cazul;
 • Copie CI/BI (domiciliu sau viza de flotant in judetul Brasov)
 • Copie certificat de căsătorie(daca este cazul) sau copie după hotărârea de divorț dacă este schimbat numele;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Certificat de cazier judiciar(valabil 6 luni) pentru inscriere in OAMGMAMR -original;
 • Certificat medical tip A5 de sănătate fizica și psihica- original;
 • Cerere tip catre președintele OAMGMAMR – atasat;
 • Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.14 si 15 din OUG 144/2008, - atasat;
 • Jurământ - atasat;
 • Taxa de înscriere în OAMGMAMR Fil Brașov în valoare de 100 lei și cotizatie pentru luna înscrierii în valoare de 10 lei achitată la Banca Transilvania în contul de mai jos;

Documentele de mai sus se vor timite scanat color, față-verso în format PDF la adresa de email office@oammrbv.ro,

Adresa: Str. Aurel Vlaicu, nr. 41, Brașov

CIF: 14193351

Cont IBAN: RO80BTRLRONCRT0335877401

Banca: BANCA TRANSILVANIA

Pentru informații ne puteți contacta la:

Email: office@oammrbv.ro

Tel. fix: (0368) 436.019

Tel. mobil: (0752) 240.303

Tel. mobil: (0740) 225.756

Tel. mobil: (0748) 069 104